دکتر شهرام شیروانی بروجنی متخصص ارتوپدی

به شماره نظام پزشکی 63128

دارای فلوشیپ آرتوسکوپی و آرتروپلاستی هیپ زانو و شانه

مطب ایشان :واقع در کرج میدان شهدا